Dřevěná pípa

Dřevěná pípa

Dřevěná pípa. Tato pípa je základní dodávanou pípou pro veškěrý sortiment soudků a kadeček. Lze si vybrat luxusnější alternativy u jednotlivých soudků.